I-CASH

Software i bazuar në teknologjin Cloud

Paketa e çmimeve

Zgjidhni një nga planet dhe lançoni biznesin me I-CASH. Çmimet minimale të paketave, pa përfshirë TVSH, sipas kushteve të kontratës.

Basic

Abonim Mujor

5€
Ose

Abonim Vjetor

60€

Start

Abonim Mujor

10€
Ose

Abonim Vjetor

120€

Pro

Abonim Mujor

15€
Ose

Abonim Vjetor

180€

Arkiva automatike

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Artikuj / Sherbime

Shto një foto artikulli

Suport nga celulari 

09:00-17:00

09:00-17:00

09:00-17:00

Instaloni aplikacionin e shitjeve për Windows dhe Android

Numri i thirrjeve për suport në muaj

2

3

4

Artikuj / Sherbime

Numri i artikujve

pa limit

pa limit

pa limit

Grupe artikujsh

pa limit

pa limit

pa limit

Foto i artikujve

Rregullorja e çmimeve

Artikujt e përbërë

Kliente / Furnitore

Numër i pa kufizuar klientësh

Numër i pa kufizuar furnitorësh

Rregjistrim si klient dhe furnitor në të njëjtën kohë

Plotësim automatik nëse është e mundur

Shitje

Shitjet sipas llojeve të dokumenteve

Zbritje për artikull gjatë shitjes

Zbritje automatike në rregulloren e çmimeve

Vendosja e çmimeve me / pa TVSH në kohën e shitjes

Ulje në të gjithë veprimin

Mundësia për të raportuar pagesa të shtyra

Printimi i një shënimi dërgimi të mallrave në PDF

Eksportimi i shitjeve në një skedar CSV

Furnizim

Dërgesë nga lloji i dokumenteve

Zbritje për porosi (artikull) gjatë dorëzimit

Mundësia për të vendosur çmimet me / pa TVSH gjatë dorëzimit

Ulje në të gjithë veprimin

Moduli i restorantit

Mundësia për të shtuar dorëzimin nga një skedar CSV

Mundësia për të raportuar pagesën e shtyrë me datën e maturimit

Magazinim

Dërgesë

Skrap

Rishikimi sipas listës

Rishikimi sipas artikullit

Ankesat nga klienti

Ankesat tek furnitori

Prodhimi

Shtoni ose fshini produkte gjatë prodhimit

Prodhim pa një recetë të krijuar më parë

Dekompozim

Referenca

Stoqet – sipas artikujve, objekteve për ditën e mëparshme

Raporte financiare

Xhiro aktuale

Llogaritë aktive

Të ardhurat, shpenzimet, të ardhurat nga lëvizja dhe shpenzimet

Të arkëtueshmet dhe të pagueshmet

Lista e raporteve

Lëvizja e mallrave

Afati i ruajtjes / numrat e serisë

Regjistro kontrollin e hyrjes *

Kontrollet

Shpërdorim

Transfertat**

Prodhimi

Shitjet – lista e shitjeve, sipas artikullit për një periudhë

Dërgesë

Moduli i restorantit

Receta e prodhimit

Opsione

Objekt shtesë në të njëjtën depo

kërkoni ofertë

kërkoni ofertë

kërkoni ofertë

Arkë shtesë / pajisje fiskale

5.00 € / Muaj

10.00 € / Muaj

15.00 € / Muaj

Dyqani Online (Hyrja në API)

15.00 € / Muaj

15.00 € / Muaj

15.00 € / Muaj

Kontrata individuale e mirëmbajtjes (opsionale)

i diskutueshëm

i diskutueshëm

i diskutueshëm

Të tjera

Implementimi & Integrimi  (paguaj një herë)

100.00€

150.00€

200.00 €

Trajnime ( për Operator )

45.00€

60.00€

80.00 €

* Opsionale për klientët të cilët nuk e përdorin modulin e “prodhimit” dhe nuk monitorojnë lëvizjen e grupeve në depo.