IMB Soft

Alpha Mobile

ALPHA MOBILE

Sistemi i Leximit , Faturimit dhe Arktëtimit Mobile shërbenë për menaxhimin dhe monitorimin e proceseve në teren për Kompanit e menaxhimit të Ujië dhe Mbeturinave. Sistemi është projektuar për të manaxhuar proçesin e hedhjes së Leximeve të Ujëmatësve , zbrazjeve të kontaknerave , faturimeve , arketimeve të detyrimeve si dhe shumë shume module të tjera që lehtësonjë proçeset e punës për inkasantët dhe të ndihmonjë menaxherët për monitorimin e veprimtarisë dhe detyrave të inkasantëve.

Sistemi përbëhet nga: Moduli i administrimit , Moduli i Mobil dhe Raportet
Moduli i administrimit ( Admin Dashboard )
Moduli i Mobil ( PDA – SmartPhone )

Sistemi i Faturimit egzistues dhe sistemi mobile sinkronizohen në mënyrë automatike me njëri tjetrin për të shkëmbyer të dhëna. Të dhënat kalojnë nga sistemi bazë ( aplikacioni qëndror ) tek ai Mobile, gjithashtu të dhënat e regjistruara në Mobile kalojnë në sistemin bazë . Sistemi ( aplikacioni qëndror ) funksionon në platformen Web, duke lejuar të aksesojnë informacionin nga çdo vendodhje, në mënyrë të menjëhershme, nga cdo pajisje e cila ka internet.

Për më shumë informacione klikoni mbi butonin Alpha Mobile